Gröna Wales

July 17th, 20094:15 pm @


Gröna Wales

Wales är ett grönt land

Denna mening har två dimensioner, först det mest påtagliga med all vacker grön natur som landet har. Den andra dimensionen är att man vill gå före och vara ett föregångsland när det gäller förnyelsebara energikällor och minskat petroliumberoende. Enligt Ny Teknik och ETC vill man tills år 2050 minska koldioxidutsläppen med 80-90%!

För att gå från ord till handling har man avsatt 9 miljarder SEK för att energieffektivisera 40 000 privata hushåll.


Detta visar att de två dimensionerna av grönt egentligen är förenade för att Wales skall kunna fortsätta vara det Gröna Wales.

En stor del av Storbritanniens (och Wales) energiförsörjning kommer från kolkraft. De har många relativt föråldrade kraftverk som enligt Fokus har blivit till en politisk belastning för den sittande regeringen.

Tags: